Love Telling phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Messages older than 72 hours are automatically pruned from ChatBox.
Giờ User Bài viết
New 01-08, 04:48
- Xin Chào Mừng Ngày Mới. Xin Bình An của Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta mãi mãi Chúc Tất cả ACE và Gia Đình TCVN mot ngày Hạnh Phúc và nhiều niềm vui.
New 01-08, 04:48
- Nhân danh Cha và Con và Thánh thần. Amen  
New 01-08, 04:47
- Hôm Nay : Chúa Nhật 01/08/2021 – CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN năm B. – Bánh bởi trời. "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian" - "Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".
New 01-08, 04:46
Cảm Tạ Chúa
New 01-08, 04:46
- Lậy Chúa Toàn Năng chúng con cảm tạ  Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, Chúa là đấng hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng.... AMEN
New 01-08, 04:46
- KINH Dâng Ngày
New 01-08, 04:45
- Lạy Trái Tim cực Thánh Đức Chúa Giesu, con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà Maria mà dâng Cho Trái Tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng. ........ Lậy Chúa Xin ban cho con được hưởng nhờ các ân xá bởi những việc làm con làm trong ngày hôm nay hoặc những ân xá nào có thể chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục được thì xin Chúa cũng ban cho các linh hồn ấy ...... AMEN   
New 01-08, 04:45
- KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH  Bệnh Nhân.
New 01-08, 04:43
Lạy Chúa, Chúng con hôm nay cùng cầu xin Chúa thương Chữa Lành cho chị Maria Hoàng thị ổi và anh Micae Bùi Trung Lý và các bệnh nhân , nếu Chúa muốn Chúa có thể chữa anh chị và các bệnh nhân lành bệnh. Lạy Chúa lời cầu xin này chính Chúa đã nghe không biết bao nhiêu lần, qua bao nhiêu thế hệ. Chúa đã từng chữa lành các bệnh nhân tin tưởng cầu xin, Chúa đã chấp nhận cho chính mình sự đau khổ và bệnh tật của anh chi và các bệnh nhân, nhờ những thương tích trên thân thể Chúa mà anh chị  và các bệnh nhân được cứu rỗi. Lạy Chúa, chúng con không xin Chúa chữa anh chị và các bệnh nhân  tức khắc lành bệnh, nhưng xin Chúa ban cho anh chị và các bệnh nhân  đủ nghị lực để vác Thánh Giá với Chúa. Chúng con muốn dùng lời nguyện này để cầu xin Chúa, nếu được xin cho anh chị và các bệnh nhân khỏi uống chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý anh chị và các bệnh nhân, chớ gì ý muốn của Chúa được thể hiện. Xin Chúa ban cho anh chi chị và các bệnh nhân được can đảm đón nhận ý Chúa, trong niềm tin rằng, Chúa yêu anh chị cũng như yêu các bệnh nhân khác.Chúng con tin tưởng và cậy trông vào quyền năng và tình thương của Chúa. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức và dẫn đưa anh chị và các bệnh nhân trên con đường Thánh Giá và đau khổ đến nguồn vui Phục Sinh vinh quang trong nước Chúa. Amen.       
New 01-08, 04:42
- Kinh Cầu Nguyện Xin Chúa Chữa Lành 
New 01-08, 04:40
- Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ Chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, Chúng   con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của Chúng  con, xin Chúa nâng Chúng  con lên, ôm Chúng  con vào lòng và cho Chúng  con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy Chúng  con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của  Chúng con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của Chúng  con, hầu Chúng  con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của Chúng  con, cho Chúng  con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của Chúng  con, để Chúng  con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ Chúng  con.Amen.      
New 01-08, 04:40
- XIN CẦU CHO CÁC LINH Hồn
New 01-08, 04:40
- Kinh Lạy Cha     
New 01-08, 04:39
    - Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. - Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
New 01-08, 04:39
- Kinh Kính Mừng
New 01-08, 04:39
- Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.   
New 01-08, 04:39
- Kinh Sáng Danh
New 01-08, 04:38
- Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. 
New 01-08, 04:38
    Kinh Vực Sâu
New 01-08, 04:36
- Con Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con.  Xin Chúa con hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được.  Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cũng vì Lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa con, những kẻ làm dân Ðức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thảy.  Lạy Chúa con xin ban cho các linh hồn ....... được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng.  Lạy Chúa con xin cứu lấy các linh hồn ..... cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên.  Amen!  Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng: “  Bay hãy xin thì bay sẽ được”. Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng,thương đến các linh hồn nơi luyện ngục. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con.Xin Chúa con mở cửa Thiên Đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.    
New 01-08, 04:35
- GIÊSU - MARIA - GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi  các Linh Hồn  (10 lần)      
New 01-08, 04:35
- Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
New 01-08, 04:34
- GIÊSU - MARIA - GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi  các Linh Hồn  (10 lần
New 01-08, 04:34
- Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
New 01-08, 04:33
- GIÊSU - MARIA - GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi  các Linh Hồn  (10 lần)      
Trang 1/7 123 ... cuốicuối

 


Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com