Nhóm SVCG TGP Hà Nội thăm - tặng quà cho các bệnh nhân phong Ba Sao và Xuân Mai

Printable View