Đúc Giám Mục Gioan Baotixita Bùi Tuần thăm Giáo xứ Thánh Giuse An Bình

Printable View