Giáo lý viên là người nuôi dưỡng và làm thức tỉnh nơi người khác “ký ức về Thiên Chúa”

Printable View