Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm chẵn – Ngày 12/11 Thánh Jôsaphat giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Printable View