Cảm ơn ân nhân hải ngoại ( Lancaster. PA. và Đại Hội Thánh Mẫu USA).

Printable View