Album
Bài hát của Nhạc sỹ: Thế Thông (Phổ thơ Từ Linh)


Ca sỹ
Nhiều Ca sỹ


Nhạc sỹ
Thế Thông - Ý thơ: Từ Linh