Mời cả nhà cùng xem và cầu nguyện cho các tân Linh Mục,được nhiều hồng ân Chúa ban.
Lễ truyền chức 13/07/2013

http://www.youtube.com/watch?v=JfFfOlex96Y
Lễ truyền chức 01/04/2013
...