Chỉ còn 100 ngày là đến một kỳ ĐHGTTG “không thể nào quên”


http://truyenthongconggiao.org/controls/LoadImage.aspx?NewsPK=20043

Giới trẻ đến Madrid sẽ cảm nhận sự hiếu khách và có được những...