CHÚA NHẬT XXXII:
SỰ SỐNG ĐỜI SAU SẼ NHƯ THẾ NÀO?Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – GP Xuân Lộc


Thi hào Nguyễn Du có câu: “Thác là thể phách, còn là tinh anh” muốn nói lên rằng, con người có một...