TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO HƯỚNG VỀ NGÀY KHAI MẠC NĂM ĐỨC TIN

https://lh6.googleusercontent.com/-awEy3bwpc-w/UHhF_kpLHXI/AAAAAAAAQ6Q/pPlWrWwMbfo/s783/dcmetapao+(21).JPGHòa chung bầu khí Giáo Hội...