http://thanhcacongdong.com/gakhanhhoa/Jessin/HinhAnh/CSDuyTan/000042_filtered.jpg

Giới thiệu đến ACE Ca Sĩ Duy Tân - một người con đất Hải Phòng. Với giọng ca ấm áp, Ca sĩ Duy Tân đã được biết đến...