Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Tìm Kiếm:

Type: Posts; User: maria_huong

Trang 1/27 1 2 3 4

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0.01 giây.

 1. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A Tin Mừng : Ga...

  CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A
  Tin Mừng : Ga 10, 1 – 10
  1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng...
 2. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A Tin Mừng : Lc...

  CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A
  Tin Mừng : Lc 24, 13 – 35
  13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ...
 3. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A Tin Mừng : Ga...

  CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A
  Tin Mừng : Ga 20, 19 – 31
  19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng...
 4. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A Tin Mừng : Ga 20,...

  CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A
  Tin Mừng : Ga 20, 1 – 9
  2 Bà Maria liền chạy về gặp ông Si-mon Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi...
 5. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA CHAY A Tin Mừng : Ga...

  CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA CHAY A
  Tin Mừng : Ga 9, 1 – 41
  1 Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2 Các môn đệ hỏi Người : “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến...
 6. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT THỨ III MÙA CHAY ATin Mừng : Ga 4,...

  CHÚA NHẬT THỨ III MÙA CHAY ATin Mừng : Ga 4, 5 – 42
  5 Khi ấy, Đức Giêsu đến một thành xứ Sa-ma-ri… 6 Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay...
 7. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY A Tin Mừng : Mt...

  CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY A
  Tin Mừng : Mt 17, 1 – 9
  2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở...
 8. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY A Tin Mừng : Mt 4,...

  CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY A
  Tin Mừng : Mt 4, 1 – 11
  1 Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu quỉ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó Người thấy đói....
 9. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN A Tin Mừng : Mt 5,...

  CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN A
  Tin Mừng : Mt 5, 38 – 48
  44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của...
 10. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN A Tin Mừng : Mt 5,...

  CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN A
  Tin Mừng : Mt 5, 17 - 26
  21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai...
 11. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A Tin Mừng : Mt 5,...

  CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A
  Tin Mừng : Mt 5, 13-16
  13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài...
 12. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN A Tin Mừng : Mt 5,...

  CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN A
  Tin Mừng : Mt 5, 1 – 12a
  1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng : 3 Phúc thay ai có...
 13. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  MỒNG MỘT TẾT – CẦU BÌNH AN NĂM MỚI Tin...

  MỒNG MỘT TẾT – CẦU BÌNH AN NĂM MỚI
  Tin Mừng : Mt 6, 25 – 34
  25 "Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng...
 14. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A Tin Mừng : Ga 1,...

  CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A
  Tin Mừng : Ga 1, 29 – 34
  31 “Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” 32 Ông...
 15. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A Tin Mừng :...

  CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A
  Tin Mừng : Mt 3, 13 – 17
  13 Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng...
 16. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  LỄ HIỂN LINH Tin Mừng : Mt 2, 1 – 12 1 Có...

  LỄ HIỂN LINH
  Tin Mừng : Mt 2, 1 – 12
  1 Có mấy nhà chiêm tinh từ Phương Đông đến Giêrusalem 2 và hỏi : “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện...
 17. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  LỄ THÁNH GIA THẤT (năm A) Tin Mừng : Mt 2, 13...

  LỄ THÁNH GIA THẤT (năm A)
  Tin Mừng : Mt 2, 13 -15. 19-23
  13 Sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi...
 18. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG NĂM A Tin Mừng :...

  CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG NĂM A
  Tin Mừng : Mt 1, 18 – 24
  18 Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô : Bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông...
 19. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG NĂM A Tin Mừng :...

  CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG NĂM A
  Tin Mừng : Mt 11, 2 – 11
  2 Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai các môn đệ đến hỏi Người rằng : 3...
 20. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG NĂM A Tin Mừng :...

  CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG NĂM A
  Tin Mừng : Mt 3, 1 – 12
  5 Bấy giờ, người ta từ Giêrusalem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông Gioan...
 21. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG NĂM A Tin Mừng :...

  CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG NĂM A
  Tin Mừng : Mt 24, 37 – 44
  37 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng như...
 22. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN C Tin Mừng : Lc...

  CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN C
  Tin Mừng : Lc 23, 35 – 43
  39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu...
 23. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN C Tin Mừng : Lc...

  CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN C
  Tin Mừng : Lc 21, 5 – 19
  5 Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng...
 24. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN C Tin Mừng : Lc...

  CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN C
  Tin Mừng : Lc 20, 27 – 38
  27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm -đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại… 34 Đức...
 25. Trả lời
  239
  Lần đọc
  28,561

  CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN C Tin Mừng : Lc...

  CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN C
  Tin Mừng : Lc 19, 1 – 10
  2 Có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để...
kết quả từ 1 tới 25 trên 659
Trang 1/27 1 2 3 4

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com