Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Tìm Kiếm:

Type: Posts; User: dvtung

Trang 1/94 1 2 3 4

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0.03 giây.

 1. 16/5 Chúa Nhật 7 Phục Sinh B (Nên một trong chúa Giê-su – PM Cao Huy Hoàng)

  16/5 CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH.
  Cv 1,15-17.20a.20c-26; 1Ga 4,11-16; Ga 17,11b-19.
  Phúc Âm: Ga 17, 11b-19
  "Ðể chúng được nên một như Ta".


  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
  Khi ấy, Chúa...
 2. 16/5 Chúa Lên Trời (Sống và loan báo Tin Mừng Phục Sinh - PM Cao Huy Hoàng)

  16/5 CHÚA LÊN TRỜI
  Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mc 16,15-20.
  Phúc Âm: Mc 16, 15-20
  "Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời".


  Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo...
 3. 15/5 Thứ Bảy Tuần 6 Phục Sinh B (Yêu mến và tín thác vào Chúa Giê-su - PM Cao Huy Hoàng)

  15/5 THỨ BẢY TUẦN 6 PS
  Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
  Phúc Âm: Ga 16, 23b-28
  "Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy".


  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
  Khi ấy, Chúa...
 4. 14/5 Thứ Sáu Tuần 6 Phục Sinh B (Đừng đánh mất niềm vui Phục Sinh - PM Cao Huy Hoàng)

  14/5 THỨ SÁU TUẦN 6 PS
  Cv 18, 9-18; Ga 16, 20-23a
  Phúc Âm: Ga 16, 20-23a
  "Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được".


  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
  Khi ấy, Chúa Giêsu phán...
 5. 14/5 Thánh Mát-thi-a Tông Đồ, lễ kính (Các con là bạn hữu của Thầy - PM Cao Huy Hoàng)

  14/5 THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ, lễ kính.
  Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.
  Phúc Âm: Ga 15, 9-17
  "Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu".


  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo...
 6. 13/5 Thứ Năm Lễ Kính Đức Mẹ Fatima (Nghe và giữ lời Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)

  13/5 THỨ NĂM LỄ KÍNH ĐỨC MẸ FATIMA
  Cv 1,12-14; Lc 11,27-28
  “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”

  Phúc âm: Lc 11, 27-28

  Khi Ðức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng...
 7. 13/5 Thứ Năm Tuần 6 Phục Sinh B (Tin Mừng vĩ đại cho nhân loại - PM Cao Huy Hoàng)

  13/5 THỨ NĂM TUẦN 6 PS
  Cv 18, 1-8; Ga 16, 16-20
  Phúc Âm: Ga 16, 16-20
  "Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".


  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
  Khi...
 8. 12/5 Thứ Tư Tuần 6 Phục Sinh B (Sự thật là: Chúng ta thuộc về Thiên Chúa - PM Cao Huy Hoàng)

  12/5 THỨ TƯ TUẦN 6 PS
  Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
  Phúc Âm: Ga 16, 12-15
  "Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".


  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
  Khi ấy, Chúa Giêsu...
 9. 11/5 Thứ Ba Tuần 6 Phục Sinh B (Sức mạnh của Chúa Thánh Thần - PM Cao Huy Hoàng)

  11/5 THỨ BA TUẦN 6 PS
  Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
  Phúc Âm: Ga 16, 5b-11
  "Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".


  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
  Khi ấy, Chúa...
 10. 10/5 Thứ Hai Tuần 6 Phục Sinh B (Nhớ và nhờ - PM Cao Huy Hoàng)

  10/5 THỨ HAI TUẦN 6 PS
  Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.
  Phúc Âm: Ga 15, 26-16, 4
  "Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy".

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các...
 11. Như Thầy yêu thương (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm B)

  Như Thầy Yêu Thương
  Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B : Ga 15, 9-17


  Suy niệm

  Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu ký thác bí mật cuối cùng là lời di chúc quý báu nhất từ trái tim Ngài:“Anh em hãy yêu...
 12. Ở lại trong tình yêu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh)

  Tin mừng Gioan (Ga 15, 9-17)

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy...
 13. 09/5 Chúa Nhật 6 Phục Sinh B (Chết cho người mình yêu – PM Cao Huy Hoàng)

  09/5 CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH
  Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.
  Phúc Âm: Ga 15, 9-17
  "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình".


  Tin Mừng Chúa...
 14. 08/5 Thứ Bảy Tuần 5 Phục Sinh B (Không thuộc về thế gian - PM Cao Huy Hoàng)

  08/5 THỨ BẢY TUẦN 5 PS
  Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
  Phúc Âm: Ga 15, 18-21
  "Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian".


  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh...
 15. 07/5 Thứ Sáu Tuần 5 Phục Sinh B (Cộng đoàn cơ bản của Đức Tin Cậy Mến - PM Cao Huy Hoàng)

  07/5 THỨ SÁU TUẦN 5 PS
  Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
  Phúc Âm: Ga 15, 12-17
  "Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau".


  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
  Khi ấy, Chúa Giêsu...
 16. 06/5 Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh B (Sống trong tình Chúa yêu - PM Cao Huy Hoàng)

  06/5 THỨ NĂM TUẦN 5 PS
  Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
  Phúc Âm: Ga 15, 9-11
  "Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn".

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan....
 17. 05/5 Thứ Tư Tuần 5 Phục Sinh B (Hoa trái của Tin Mừng - PM Cao Huy Hoàng)

  05/5 THỨ TƯ TUẦN 5 PS
  Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
  Phúc Âm: Ga 15, 1-8
  "Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
  Khi ấy, Chúa...
 18. 04/5 Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh B (Bình an thật, bình an ảo - PM Cao Huy Hoàng)

  04/5 THỨ BA TUẦN 5 PS
  Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
  Phúc Âm: Ga 14, 27-31a
  "Thầy ban bình an của Thầy cho các con".

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các...
 19. 03/5 Thứ Hai Tuần 5 Phục Sinh B (Chúng tôi bình an hạnh phúc nhờ Lời Chúa - PM Cao Huy Hoàng)

  03/5 THỨ HAI TUẦN 5 PS
  Cv 14, 5-17; Ga 14, 21-26
  Phúc Âm: Ga 14, 21-26
  "Ðấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều".

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
  Khi ấy, Chúa...
 20. 03/5 T. Philípphê và T. Giacôbê Tông Đồ (Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô - PM Cao Huy Hoàng)

  03/5 T. PHILÍPPHÊ VÀ T. GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ
  1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.
  Phúc Âm: Ga 14, 6-14
  "Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho".

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan....
 21. Trả lời
  1
  Lần đọc
  93

  Chúc mừng Sinh Nhật

  Chúc mừng Sinh Nhật onggiachonggay_99
  :guitar::birthday::guitar:
 22. 02/5 Chúa Nhật 5 Phục Sinh B (Hoa trái sự sống của Thiên Chúa – PM Cao Huy Hoàng)

  02/5 CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH.
  Cv 9,26-31; 1 Ga 3, 18-24; Ga 15,1-8.
  Phúc Âm: Ga 15, 1-8
  "Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái".

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô...
 23. 01/5 Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh B (Không thể có bình an hạnh phúc, nếu… – PM Cao Huy Hoàng)

  01/5 THỨ BẢY TUẦN 4 PS
  Cv 13, 44-52; Ga 14, 7-14
  Phúc Âm: Ga 14, 7-14
  "Ai thấy Thầy là xem thấy Cha".

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:...
 24. 01/5 Lễ Thánh Giuse Thợ (Việc nhỏ, tình yêu lớn – PM Cao Huy Hoàng)

  01/5 LỄ THÁNH GIU-SE THỢ.
  St 1,26-2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58
  Phúc Âm: Mt 13, 54-58
  "Ông ta không phải là con bác phó mộc sao?"


  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu....
 25. Lời tỏ tình Tháng 05-2021 (Lời Chúa - Suy Niệm) - PM Cao Huy Hoàng

  https://thanhcavietnam.co/TaiLieuDD/CaoHuyHoang/LoiToTinh-Tnah05-2021-PMCaoHuyHoang-GT.pdf
kết quả từ 1 tới 25 trên 2350
Trang 1/94 1 2 3 4

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com