Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Tìm Kiếm:

Type: Forum Threads; User: xuandan22

Trang 1/2 1 2

Tìm Kiếm: thời gian kiếm là 0.00 giây.

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 4,963
  Bài mới gửi: 14-04-2016 03:00 PM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Các Websites Công Giáo

 1. Xin Chúa thương mẹ cha 3 - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 27-03-2016 09:40 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,306
  Bài mới gửi: 27-03-2016 09:40 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 2. Nguyện xin thương con - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 19-01-2016 04:01 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,364
  Bài mới gửi: 19-01-2016 04:01 PM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 3. Xin Chúa thương mẹ cha 3 - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 19-01-2016 03:50 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,275
  Bài mới gửi: 19-01-2016 03:50 PM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 4. Vì Chúa yêu con - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 19-01-2016 03:05 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,149
  Bài mới gửi: 19-01-2016 03:05 PM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 5. Xin Chúa thương soi lối - TV 66 - XUÂN ĐÀN

  Started by xuandan22‎, 25-11-2015 08:15 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,259
  Bài mới gửi: 25-11-2015 08:15 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 6. Tán dương tình yêu Chúa - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 23-11-2015 11:49 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,338
  Bài mới gửi: 23-11-2015 11:49 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 7. Mẹ hằng cứu giúp - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 23-11-2015 11:47 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,309
  Bài mới gửi: 23-11-2015 11:47 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 8. Vinh danh Thiên Chúa - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 23-11-2015 11:44 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,291
  Bài mới gửi: 23-11-2015 11:44 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 9. Cuộc tình nay đã nên duyên - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 17-09-2015 10:59 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,509
  Bài mới gửi: 17-09-2015 10:59 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 10. Nguyện Chúa thương giữ gìn

  Started by xuandan22‎, 24-07-2015 11:30 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,458
  Bài mới gửi: 24-07-2015 11:30 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 11. Chúa là hy vọng - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 14-07-2015 11:32 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,158
  Bài mới gửi: 14-07-2015 11:32 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 12. Lễ Dâng Đầu Năm - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 01-03-2015 10:31 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,542
  Bài mới gửi: 01-03-2015 10:31 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 13. Xuân này con sẽ không về (Demo)

  Started by xuandan22‎, 24-01-2015 07:17 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,300
  Bài mới gửi: 24-01-2015 07:17 PM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Hát cho nhau nghe

 14. Chúa yêu con từ ngàn xưa - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 24-01-2015 08:16 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,499
  Bài mới gửi: 24-01-2015 08:16 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 15. Tay Ngài đỡ nâng - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 24-01-2015 12:25 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,318
  Bài mới gửi: 24-01-2015 12:25 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 16. Tình Chúa yêu thương con 2 - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 21-01-2015 12:05 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,320
  Bài mới gửi: 21-01-2015 12:05 PM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 17. Tình Chúa yêu thương con 1 - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 21-01-2015 12:03 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,324
  Bài mới gửi: 21-01-2015 12:03 PM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 18. Bởi vì anh yêu em mất rồi

  Started by xuandan22‎, 21-01-2015 01:39 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,515
  Bài mới gửi: 21-01-2015 01:39 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Thánh Ca: Ns. Xuân Đàn

 19. Cuộc tình nay đã nên duyên - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 17-01-2015 11:42 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,373
  Bài mới gửi: 17-01-2015 11:42 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Hát cho nhau nghe

 20. Vì Chúa yêu con - Xuân Đàn

  Started by xuandan22‎, 03-01-2015 12:42 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,017
  Bài mới gửi: 03-01-2015 12:42 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Giới thiệu Bản nhạc

 21. Có nhiều khi cảm thấy tuyệt vọng...

  Started by xuandan22‎, 22-09-2014 02:38 PM
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 914
  Bài mới gửi: 22-09-2014 05:06 PM
  bởi Titanic  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Suy ngẫm về Cuộc Sống

  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,119
  Bài mới gửi: 31-07-2014 03:14 PM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Yêu cầu Nhạc Không Lời

 22. Video : Cuộc tình nay đã nên duyên

  Started by xuandan22‎, 25-12-2013 08:40 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 899
  Bài mới gửi: 25-12-2013 08:40 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Giới thiệu Bài hát

 23. Cuộc tình nay đã nên duyên

  Started by xuandan22‎, 24-12-2013 10:05 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 990
  Bài mới gửi: 24-12-2013 10:05 AM
  bởi xuandan22  Tới bài mới nhất

  .†. Diễn đàn TCVN .†.:
  Giới thiệu Bài hát

kết quả từ 1 tới 25 trên 47
Trang 1/2 1 2

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com