Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kính yêu
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSL6lZ5ViBcnsAsXBVmGKHMx_qYZjsWiEPgeiJi2V0aHUQYMnDtzg

Đọc những chứng từ này để cảm nhận được sức...