Chứng từ của một người cha

Anh này gốc Phật giáo là cháu ruột của một nhà sư. Anh lập gia đình với một chị CG. Gia đình anh phản đối không xong thì tìm cách cản trở việc giữ đạo của anh chị ...
...