Lễ dâng đêm thánh (Impr)

Encor
http://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/LeDangDemThanh-hb.pdf