Love Telling ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

Tìm Kiếm:

Type: Posts; User: dvtung

Trang 1/93 1 2 3 4

Tìm Kiếm: Search took 0.03 seconds; generated 7 minute(s) ago.

 1. Sách nhạc: Hát Lời Chúa - Lm. Mi Trầm (Imprimatur - Gp. Nha Trang: 30.6.2020)

  https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LmMiTram/HatLoiChua-LmMiTram.png


  https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LmMiTram/HatLoiChua-LmMiTram.pdf
 2. Chúa Giêsu chiến thắng tử thần (Suy niệm Lễ Phục Sinh)

  CHÚA GIÊ-SU CHIẾN THẮNG TỬ THẦN
  (Suy niệm lễ Phục sinh)


  THể hiện: Lê Anh
  https://josephineleanh.net/SuyNiem/SuyNiemLeChuaNhatNamB2021/SuyNiem-LePhucSinhNamB-TranNga-LeAnh.mp3

  Tất cả mọi...
 3. Trả lời
  80
  Lần đọc
  18,424

  onggiachonggay_99 ủng hộ Website TCVN

  Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 2 + 3/2021: 2.000.000VND (Hai triệu đồng).

  Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến: luôn an bình trong...
 4. Sự thương khó của Chúa Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá Năm B)

  Sự Thương Khó Đức Giêsu


  Thể hiện: Anna Bích Thư
  https://thanhcavietnam.info/BaiSuyNiem/LmThaiNguyen/NamB/SuyNiemTM-CNLeLaNamB-LmTN-AnnaBichThu.mp3
  Suy niệm

  Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo...
 5. Trả lời
  0
  Lần đọc
  168

  Vác thập giá với Chúa Giê-su (Suy niệm tuần thánh)

  Vác thập giá với Chúa Giê-su
  (Suy niệm tuần thánh)


  Thể hiện: Lê Anh
  http://josephineleanh.net/SuyNiem/SuyNiemLeChuaNhatNamB2021/SuyNiemCNLeLaNamB-TranNga-LeAnh.mp3

  Trong mùa chay và đặc...
 6. Hạt lúa vùi chôn (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B)

  Hạt Lúa Vùi Chôn
  Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B : Ga 12, 20-33
  Thể hiện: Sr. Trúc Băng
  https://thanhcavietnam.info/BaiSuyNiem/LmThaiNguyen/NamB/SuyNiemTM-CN5MCB-LmTN-SrTrucBang.mp3
  Suy niệm

  Sống...
 7. Chuyển hóa gấp trăm (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 5 mùa Chay)

  CHUYỂN HOÁ GẤP TRĂM
  (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật V mùa Chay)

  Thể hiện: Lê Anh
  http://josephineleanh.net/SuyNiem/SuyNiemLeChuaNhatNamB2021/SuyNiemTM-CN5MCB-TranNga-LeAnh.mp3
  Nếu chúng ta có một...
 8. Chuộng bóng tối hơn ánh sáng (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B)

  Chuộng Bóng Tối Hơn Ánh Sáng
  Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B : Ga 3, 14-21

  Thể hiện: Công Vinh
  https://thanhcavietnam.info/BaiSuyNiem/LmThaiNguyen/NamB/SuyNiemTM-CN4MCB-LmTN-CongVinh.mp3
  Suy niệm
  ...
 9. Tình yêu Thiên Chúa vô biên (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 4 Mùa Chay)

  Tình yêu Thiên Chúa vô biên
  (Suy niệm Tin mừng Gioan (3, 14-21) trích đọc vào Chúa nhật 4 Mùa Chay)

  Thể hiện: Lê Anh...
 10. Thanh tẩy đền thờ (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B)

  Thanh Tẩy Đền Thờ
  Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B. Ga 2, 13-25  Thể hiện: Anna Bích Thư
  https://thanhcavietnam.info/BaiSuyNiem/LmThaiNguyen/NamB/SuyNiemTM-CN3MCB-LmTN-AnnaBichThu.mp3
  Suy niệm
  ...
 11. Thanh tẩy bản thân mình (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 3 Mùa Chay)

  Thanh tẩy bản thân mình
  (Suy niệm Tin mừng Gioan (2, 13-25) trích đọc vào Chúa nhật 3 Mùa Chay)


  Thể hiện: Lê Anh...
 12. Trả lời
  0
  Lần đọc
  236

  Biến hình (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B)

  Hiển Dung
  Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm B : Mc 9, 2-10

  Thể hiện: Sr. Trúc Băng
  https://thanhcavietnam.info/BaiSuyNiem/LmThaiNguyen/NamB/SuyNiemTM-CN2MCB-LmTN-SrTrucBang.mp3

  Suy niệm

  Phụng vụ...
 13. Nhìn thấy điều tốt nơi người khác (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II mùa chay)

  Nhìn thấy điều tốt nơi người khác
  (Suy niệm Tin mừng Mác-cô 9, 2-10 trích đọc vào Chúa nhật II mùa chay)

  Thể hiện: Lê Anh...
 14. Trả lời
  0
  Lần đọc
  386

  Cám dỗ (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B)

  Cám Dỗ
  Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm B : Mc 1,12-15

  Thể hiện: Lm. Thái Nguyên
  https://thanhcavietnam.info/BaiSuyNiem/LmThaiNguyen/NamB/SuyNiemTM-CN1MCB-LmThaiNguyen.mp3
  Suy niệm

  Chúng ta bước vào...
 15. Không sám hối sẽ bị hủy diệt (Suy niệm Tin mừng Chúa nhật I mùa Chay năm B)

  Không sám hối sẽ bị hủy diệt
  (Suy niệm Tin mừng Mác-cô (Mc 1, 12-15) trích đọc vào Chúa nhật I mùa Chay năm B)


  Thể hiện: Lê Anh...
 16. Trả lời
  3
  Lần đọc
  3,476

  Nhạc sỹ Xuân Hân ủng hộ Website TCVN

  https://ci3.googleusercontent.com/proxy/eJngmFb4e4c55c3HtJlgl1YgGDbNc9vt6DJa8oqLhJI991_ug5IaYC84Qp23hq5fdUv7BGtkYW4rBSVavlvpKnBNFhq9FqArGOPU4p9AIIQFwXcMG0bAvB__QTsLq2RjPAkmXYSmbziun3SYWlH0IOOIrg_qug=s...
 17. Trả lời
  0
  Lần đọc
  263

  Hoa và rác (Suy niệm thứ tư Lễ Tro)

  Hoa và rác
  (Suy niệm thứ tư Lễ Tro)

  Thể hiện: Lê Anh
  http://josephineleanh.net/SuyNiem/SuyNiemLeChuaNhatNamB2021/SuyNiem-ThuTuLeTro-TranNga-LeAnh.mp3
  Người giúp việc vừa lau chùi bàn ghế trong...
 18. Phong hủi (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 6 Thường Niên năm B)

  Phong Hủi
  Chúa Nhật 6 Thường Niên năm B : Mc 1,40-45

  https://thanhcavietnam.info/BaiSuyNiem/LmThaiNguyen/NamB/SuyNiemTM-CN06TNB-LmTN.mp3

  Suy niệm

  Thánh Marcô tiếp tục kể về sứ vụ rao giảng...
 19. Trả lời
  0
  Lần đọc
  248

  Những bông hoa của tâm hồn (Suy niệm đầu xuân)

  Những bông hoa của tâm hồn
  (Suy niệm đầu xuân)


  Thể hiện: Lê Anh
  http://josephineleanh.net/SuyNiem/SuyNiemLeChuaNhatNamB2021/SuyNiemDauXuan-LmTranNga-LeAnh.mp3

  Hoa làm cho lòng người vui...
 20. Ngày sống của Chúa Giêsu (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 5 Thường Niên năm B)

  Ngày Sống Của Chúa Giêsu
  Chúa Nhật 5 Thường Niên năm B : Mc 1, 29-39

  Thể hiện: Anna Bích Thư
  https://thanhcavietnam.info/BaiSuyNiem/LmThaiNguyen/NamB/SuyNiemTM-CN05TNB-LmTN-AnnaBichThu.mp3
  Suy...
 21. Sống vì mọi người (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 5 thường niên B)

  Sống vì mọi người
  (Suy niệm Tin mừng Mác-cô (1, 29-39) trích đọc vào Chúa Nhật 5 thường niên B)

  Thể hiện: Lê Anh...
 22. Trả lời
  80
  Lần đọc
  18,424

  onggiachonggay_99 ủng hộ Website TCVN

  Nhóm Tài Chánh đã nhận được tiền ủng hộ tháng 12/2020-01/2021: 2.000.000VND (Hai triệu đồng).

  Thay mặt BQT-TCVN cảm ơn onggiachonggay_99, xin chúc onggiachonggay_99 cùng Gia quyến: luôn an bình...
 23. Lời quyền năng (Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 4 Thường Niên năm B)

  Lời Quyền Năng
  Chúa Nhật 4 Thường Niên năm B : Mc 1, 21-28

  Thể hiện:Lm. Thái Nguyên
  https://thanhcavietnam.info/BaiSuyNiem/LmThaiNguyen/NamB/SuyNiemTM-CN04TNB-LmThaiNguyen.mp3
  Suy Niệm

  Khi...
 24. Vâng lệnh Chúa truyền (Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 4 thường niên)

  Vâng lệnh Chúa truyền
  (Suy niệm Tin mừng Mác-cô (1, 21-28) trích đọc vào Chúa Nhật 4 thường niên)

  Thể hiện: Lê Anh...
 25. Trả lời
  1
  Lần đọc
  573

  Đã sửa bài hướng dẫn cụ thể hơn

  Đã sửa bài hướng dẫn cụ thể hơn
  https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=53560


  https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=15062
kết quả từ 1 tới 25 trên 2316
Trang 1/93 1 2 3 4

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com