VATICAN Đức Thánh cha xúc tiến án phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II
Bài của Gerard O’Connell, Đặc Phái viên ở Rôma
2009-12-21 | ZY08414.1581 | 746 từ Text size...