Chỉ có file Sibelius và PDF thôi. Không tìm thấy file encore.
Xin gởi file PDF bài này nhé. Không biết có đúng không?


Con Biết Tình Chúa (Lm. Từ Duyên)