Mình đang tìm một số bài hát karaoke không lời chủ đề Giáng Sinh và Cầu cho cha mẹ...!!!Kiếm hoài toàn nhạc có lời không à...!!!
bạn nào biết...giúp mình với...!!!
Đa tạ...đa tạ...!!!