Hit hồn tưởng hắn làm gì mình....
Cảm ơn em nhiều nha Bảo.