Chia sẻ


Bước 1: Vào website: http://mediafire.com ---> rồi tạo tài khoản


https://thanhcavietnam.net/forum/imagehost/174825c3c64fe2c.png


Bước 2: Đăng nhập với tài khoản vừa tạo (Xem...