Cám ơn Giu se Hiền đã post Tập nhạc NHỚ ƠN THẦY CÔ.
Chúc mọi điều tốt lành.Hình như mình có bà con với nhau thì phải! Giu se Hiền...Giu se Vinam.Hi...hi...
Xin chào và cám ơn nhiều.
Thân ái
Vinam