Cám ơn Donrac đã post bài hát mùa Chay-Tuần Thánh-Phục sinh.
Chúc ngày Lễ Lá Thánh thiện,chan hoà hồng ân.