Chào Donrac.
Cám ơn Donrac rất nhiều.Chúc Donrac mot mua Chay thánh thiện và cầu chúc mọi công việc của Donrac đều tốt đẹp.Thân ái.Vinam