Hình ảnh về tân Thánh đường Giáo xứ Bác Trạch Giáo phận Thái Bình11/5/2013 7:56:09 PMNgày 13/10/2013 Đức Cha Phê- rô Nguyễn Văn Đệ đã cắt băng khánh thành nhà thờ Giáo xứ Bác Trạch. Đây là ngôi Thánh...