Chào maria_huong
MG xin "mạo muội" giải đáp những thắc mắc của bạn theo "quan điểm riêng" của MG đã được biết...

Câu trả lời của MG là có. Vì thiết nghĩ, khi đang là một Thai Nhi, nếu vì lý do...