Có một thắc mắc mà lâu nay tôi không biết giải thích ra sao?
Các linh hồn thai nhi có được lên thiên đàng ngay không?
Trước kia tôi vẫn nghĩ các linh hồn thai nhi đâu có tội...