Các linh hồn thai nhi sẽ về đâu? bản thân tôi thì không chắc. Nhưng tôi tin tưởng rằng các linh hồn đó sẽ trở về với Chúa.
Vì sao ư? Các bạn biết đó. Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Người sẽ...