Dù tôi chưa thực sự tiếp xúc trực tiếp với con người ấy, nhưng để nói về họ, tôi xin được góp một lời nhỏ thật nhỏ rằng: "Họ còn tốt hơn gấp bội tôi"! Họ đã quá khổ tâm, và thực sự buồn lòng vì...