Nhận định về cuốn sách của cáo thỉnh viên vụ án phong chân phước cho đức Gioan Phaolo II.

Roma [Zenit 16/2/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Mới đây, cha Slawomir Oder, người Bal an, cáo...