TÍN VỌNG
Mộ Đá Chứng Minh Đức Chúa Sống Lại
Nhân Gian Loan Báo Tin Mừng Phục Sinh

Ngôi mộ trống với tảng đá được lăn ra, đó là chứng cớ hiển nhiên về một Người-Chết-Sống-Lại. Không chỉ chứng...