ĐÔI NÉT:
Giới thiệu đôi nét về Dòng Truyền Giáo Thánh Carolo Scalbrini
Dòng của các nhà truyền giáo thánh Ca-rô-lô là một dòng quốc tế. Đặc điểm nhận dạng và sứ mạng của họ là những tu sĩ truyền...