bạn ơi, mình đính chính lại một chút: giờ lễ tối ngày thường của nhà thờ Chính Tòa là 18h15. Ngày Chúa Nhật còn 1 thánh lễ nữa lúc 20h dành riêng cho giới trẻ.