Bài: Văn Phượng & Ảnh: Văn Chức

T6, 19/10/2012 - 15:43
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201210/LekhaimacDucTin.jpg