THÁNH LỄ TẠ ƠN HỒNG ÂN VĨNH KHẤN
Nữ Tu Madalena Đinh Thị Minh Đức

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXVinhHoa/TaOn/srMinhDuc2015/4.JPG

MỜI XEM TIẾP TẠI ĐÂY
...