cho cháu tham gia với nhé hôm nay cháu mới mở mail lên mới thấy không biết