Con cũng đồng ý như Chú Dũng
Mời tất cả ACE cùng nhau .........