1. Đức Gioan Phaolô II một khuôn mặt siêu việt.

Hôm thứ Sáu ngày 14/1/2011 Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI quyết định tôn phong Chân phước cho Đức Gioan Phaolô II vào ngày 1/5/2011, tức là 6 năm và 1...