Những bức tượng của Đức Gioan Phaolô II
tràn ngập Ba Lan trước ngày phong Chân phướchttp://truyenthongconggiao.org/controls/LoadImage.aspx?NewsPK=19498

TTCG (22-3-2011, AFP) - Với một...