VATICAN. Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích ấn định lễ kính Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 vào ngày 22-10 hàng năm.

Thông cáo công bố hôm 11-4-2011 nói rằng: "Nhân lễ tôn phong chân phước cho...