Hãy giúp đỡ cậu bé/người đàn ông dũng cảm này. Thật xứng đáng!


Trở thành tật nguyền vì cứu bạn
** Thấy bạn bị luồng điện của đường dây cao thế hút vào, treo lơ lửng, Tiến lao vào cứu...