Khoa học điều hoà gen trên thế giới phát triển chóng mặt...
VN phí cũng tăng chóng mặt :16: