Lớp Linh Hoạt Viên AA
29/03/2010
Địa điểm: Trung Tâm DL, 465 Nơ Trang Long. P. 13. Q. Bình Thạnh
Thời gian: từ ngày 11/ 4 - 2/ 5/ 2010 (vào mỗi Chúa Nhật từ 07h 30 đến 16h30)

...