Theo bước chân của Đức Gioan Phaolô II, trở thành tông đồ của lòng xót thương
http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/pope_jp_ii.jpg