Mọi sự giúp đỡ, đóng góp và tham gia chương trình vui lòng liên hệ:
A. Chung 091. 960. 9876
WwW.HopeVn.Com
http://hopevn.files.wordpress.com/2013/05/thu-ngo-tet-thieu-nhi-2013.png