Hoa Nở Miền Cana Karaoke [HD]
* Thánh Ca Hôn Phối
* Sáng Tác: Phanxico
* Trình bày: Gia Ân
* Video: Internet
* Beat Karaoke : Internet