BÀI CA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Nhạc : Vinam
Thể hiện : Vân Trang


http://www.youtube.com/watch?v=LVEMKDc8lz8